KISK nástěnná malba, Arne Nováka Brno, 2010

www.kiseljov.net © 2011